کریستین پانوچی؛ جدی‌ترین گزینه گرگ‌ها

کالچو مرکاتو اعلام کرد جدیترین گزینه جایگزینی دی فرانچسکو، سرمربی رم، از نیمکت تیم ملی آلبانی خواهد آمد ......
کالچو مرکاتو اعلام کرد جدیترین گزینه جایگزینی دی فرانچسکو، سرمربی رم، از نیمکت تیم ملی آلبانی خواهد آمد ...

کالچو مرکاتو اعلام کرد جدی‌ترین گزینه جایگزینی دی فرانچسکو، سرمربی رم، از نیمکت تیم ملی آلبانی خواهد آمد. این چهره 45 ساله ایتالیایی که سکان هدایت تیم آلبانی را در سال‌ 2017 برعهده داشت، نامزد جانشینی اوزه‌بیو دی‌فرانچسکو است. پانوچی در ایام جوانی بخش عمده فوتبال خود را در تیم رم در سال‌های 2001تا 2009 سپری کرد. در سال 2012  او مربیگری را آغاز کرد و دستیار فابیو کاپلو در تیم ملی روسیه شد. وی سپس سکان هدایت لیورنو و ترانا از کشورش را برعهده گرفت و در آخرین تجربه‌اش از سال 2017 سکان هدایت تیم ملی آلبانی را برعهده داشت. هرچند مطبوعات نزدیک به باشگاه رم اعلام کرده‌اند اختلاف زیادی بین مونچی – مدیر ورزشی رم که مخالف اخراج دی فرانچسکوست- با مدیران آمریکایی رم وجود دارد.