کری‌خوانی روزنامه بارسایی برای رئال

به گزارش مدال -رسانه های هوادار بارسلونا یک مرتبه دیگر با یادآوری تعداد قهرمانی ها برای رئالی ها کری خواندند ......

به گزارش مدال -رسانه های هوادار بارسلونا یک مرتبه دیگر با یادآوری تعداد قهرمانی ها برای رئالی ها کری خواندند.

موندو - اسپانیا
در یک دهه اخیر رئال مادرید 15 جام گرفته در حالی که بارسا از زمان حضور مسی 30 جام و در 10 سال اخیر هم 26 جام به افتخاراتش اضافه کرده است.

 

تگ ها


اخبار روز بارسلونا فوتبال