کری سنگین «امیر علی اکبری» برای شلتون گریوز

مبارز قدرتمند ایران برای رقیب آمریکایی‌‍ حسابی کری خواند....

امیر علی اکبری با حمایت رسمی مدال، روز 25 اسفند 97 در رویداد ای.سی.ای 93 به مصاف شلتون گریوز از آمریکا می‌رود. در این مصاحبه‌ی اختصاصی علی اکبری درباره این مبارزه توضیحاتی داده که می‌بینید. 

مدال با پوشش کامل و پخش زنده‌ی مبارزه علی اکبری و گریوز و رویدادهای مهم یو اف سی در خدمت شما علاقه‌مندان خواهد بود.

تگ ها


رزمی امیر علی اکبری مصاحبه‌های اختصاصی ویدئو هنرهای رزمی ترکیبی