کری pes 18 بین ستاره‌های بارسلونا

لوئیس سوارز، دینیه، آندره گومز و دیگر ستارههای بارسلونا در چالش پی.اس 18 شرکت کردند که در این ویدیو نتیجه تلاش شان را میب ......

لوئیس سوارز، دینیه، آندره گومز و دیگر ستاره‌های بارسلونا در چالش پی.اس 18 شرکت کردند که در این ویدیو نتیجه تلاش شان را می‌بینید.

تگ ها


گیم فوتبال