کسب مدال طلا فریناز نظیری در جام جهانی ووشو ساندا

مبارزه فریناز نظیری و کسب مدال طلا در فینال رقابت های جام جهانی ووشو را تماشا می کنید ......

مبارزه فریناز نظیری و کسب مدال طلا در فینال رقابت های جام جهانی ووشو را تماشا می کنید. 

تگ ها


المپیک