کسب مدال طلا میلاد عارفی مقام در جام جهانی ووشو ساندا

مبارزه فینال میلاد عارفی مقام در جام جهانی وشوو را تماشا می کنید که در نهایت با قهرمانی نماینده کشورمان به پایان رسید ......

مبارزه فینال میلاد عارفی مقام در جام جهانی وشوو را تماشا می کنید که در نهایت با قهرمانی نماینده کشورمان به پایان رسید.

تگ ها


المپیک