کشف عجایب بدن کریستیانو رونالدو توسط محققان

آمادگی بدنی رونالدو سوژه مورد مطالعه در یکی از دانشگاه‌های بلژیک شده است....

آمادگی بدنی رونالدو سوژه مورد مطالعه در یکی از دانشگاه‌های بلژیک شده است.

ستاره پرتغالی یووه یکی از آماده‌ترین فوتبالیست‌های دنیا به شمار می‌رود که از لحاظ آمادگی جسمانی نیز شرایط بسیار ایده آلی دارد.
به گزارش مدال، بدن کریستیانو و عملکردش موضوع مورد مطالعه يكی از دانشگاه‌های بلژيک به اسم لوون بوده و بعد از تجزيه و تحليل هایی که انجام گرفته است به اين موضوع پی برده‌اند كه بدن كريس طوری است كه فشار زيادی را برای بازی كردن احساس نمي‌كند و همچنان عملكرد ثابتی دارد و اين به صورت علمی ثابت شده است.
این در شرایطی است که در زمان پیوستن او به یووه، محققان مدعی شدند که سن بیولوژیکی و فیزیکی رونالدو 23 ساله است نه 33 ساله و بدن رونالدو تنها 7 درصد چربی دارد که مقدار متوسط آن در 33 سالگی بین 10 تا 11 درصد بوده و این رقم مربوط به یک ورزشکار جوان است.