کشمکش میان رحمتی و صادقی

بعد از آن که امیرحسین صادقی مدعی شد رحمتی 2 سال شناسنامه اش را کوچک کرده، انتظار می رفت سنگربان استقلال از خودش دفاع کند اما شاهد سکوت سیدمهدی در قبال ادعای صادقی بودیم ......

بعد از آن که امیرحسین صادقی مدعی شد رحمتی 2 سال شناسنامه اش را کوچک کرده، انتظار می رفت سنگربان استقلال از خودش دفاع کند اما شاهد سکوت سیدمهدی در قبال ادعای صادقی بودیم.
جالب اینکه مدافع سابق استقلال که با شکایت رحمتی به دادگاه هم رفته، گفته بود: «البته من با رحمتی دوستم!»

تگ ها


اخبار روز استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال