کلمنت: بی‌صبرانه منتظر کار با عرت الهی هستم

پل کلمنت، سرمربی تیم فوتبال ردینگ در مورد خرید جدید این تیم که به طور قرضی از روستوف به این تیم انگلیسی پیوست، گفت: عزتاللهی تستهای پزشکیاش را انجام داده است ......

 پل کلمنت، سرمربی تیم فوتبال ردینگ در مورد خرید جدید این تیم که به طور قرضی از روستوف به این تیم انگلیسی پیوست، گفت: عزت‌اللهی تست‌های پزشکی‌اش را انجام داده است. او در سلامت کامل است و برای همراهی تیم ملی کشورش به ایران رفته است. زمانی که اردوی تیم ملی ایران پایان یابد و ویزای سعید آماده شود، او به جمع ما ملحق خواهد شد. بی‌صبرانه منتظر این خواهیم بود که ببینیم عزت‌اللهی چه وضعیتی دارد و امیدوارم او هر چه زودتر به تیم اضافه شود.
وی ادامه داد: امیدواریم عزت‌اللهی بتواند به ما کمک کند چون بازیکن خوبی است. سعید بازیکن قدرتمندی است و قدی در حدود یک متر و 90 سانتی‌متری دارد. به نظرم ما در تیم‌مان کمی نیاز به عملکرد فیزیکی داریم و در چنین لیگی نیاز به چنین چیزی دارید. عزت‌اللهی می‌تواند پاس بدهد و تکل بزند. بی‌صبرانه منتظر کار با او هستم، اما او مسئولیتی به دوشش نیست و نه‌تنها در مورد سعید، بلکه  مسئولیت دیگر بازیکنان تیم هم به دوش من است.

تگ ها


سعید عزت‌اللهی فوتبال