کلیپ باشگاه یوونتوس به بهانه سالروز تولد مارتین کاسرس/ ویدیو

باشگاه یوونتوس به بهانه سالروز تولد 32 سالگی مارتین کاسرس کلیپی منتشر کرد ......

 باشگاه یوونتوس به بهانه سالروز تولد 32 سالگی مارتین کاسرس کلیپی منتشر کرد.