کلیپ خوش‌‌آمدگویی رئال به تیبو کورتوآ

با نهایی شدن انتقال تیبو کورتوآ دروازهبان سابق تیم چلسی به تیم رئال مادرید، نگاهی داریم به منتخبی از مهارها و واکنشهای این دروازهبان بلژیکی در دوران فعالیتش ......

با نهایی شدن انتقال تیبو کورتوآ دروازه‌بان سابق تیم چلسی به تیم رئال مادرید، نگاهی داریم به منتخبی از مهارها و واکنش‌های این دروازه‌بان بلژیکی در دوران فعالیتش.