کمالوند: بازی کیفیت فنی نداشت

فراز کمالوند در نشست خبری بعد از دیدار تیمش مقابل نفت تهران گفت: درباره بازی باید بگویم که داور بازی از عهده این بازی بر آمد و انتظار ما از او همین بود اما بازی کیفیت فنی نداشت چون در این زمین نمی شد بازی کرد ......

فراز کمالوند در نشست خبری بعد از دیدار تیمش مقابل نفت تهران گفت: درباره بازی باید بگویم که داور بازی از عهده این بازی بر آمد و انتظار ما از او همین بود اما بازی کیفیت فنی نداشت چون در این زمین نمی شد بازی کرد. 
وی ادامه داد: به نظرم هر دو تیم مستحق امتیاز از این بازی بودند. البته باید فکری برای این زمین چمن کرد. هر سال شرایط این زمین بدتر می شود. حتی در این زمین پاس ۵ متری هم نمی شد داد و باید از توپ های هوایی نتیجه می گرفتیم. روی این زمین نمی شود کار تاکتیکی کرد.
کمالوند درباره به بازی آوردن رضا جبیره و تعویض زود هنگام او تصریح کرد: من دوست دارم به بازیکنان جوان میدان بدهم اما او به دلیل بی تجربگی انتظارات ما را برآورده نکرد و تعویض او تاکتیکی بود.

تگ ها


اخبار روز صنعت نفت آبادان لیگ برتر خلیج فارس فوتبال