کمپ کراسنودار برای میزبانی از رقیب ایران آماده شد

روزنامه آس اسپانیا خبر داد که کمپ کراسنودار برای میزبانی از تیم ملی اسپانیا آماده شده است و منتظر پذیرایی از ماتادورها است ......

روزنامه آس اسپانیا خبر داد که کمپ کراسنودار برای میزبانی از تیم ملی اسپانیا آماده شده است و منتظر پذیرایی از ماتادورها است.

کاروان تیم ملی اسپانیا امروز ظهر از فرودگاه مادرید عازم روسیه می شود تا خود را برای ایتن رقابت ها آماده کند. اسپانیا یکی از رقبای ایران در جام جهانی است.

تگ ها


جام جهانی 2018 اسپانیا فوتبال