کمک سرخابی ها به زلزله زدگان

کمک های استقلال و پرسولیس به زلزله زدگان غرب کشور ارسال می شود. دو هزار تخته پتو و چادر اهدایی مدیران ، بازیک ......

کمک های استقلال و پرسولیس به زلزله زدگان غرب کشور ارسال می شود.

دو هزار تخته پتو و چادر  اهدایی مدیران ، بازیکنان و کادر فنی تیم های استقلال و پرسپولیس به هموطنان زلزله زدگان کرمانشاهی ارسال می شود.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال