کمک‌های سادیو مانه بیرون از مستطیل سبز

سادیو مانه بازیکن تیم لیورپول ثابت کرده که مرد زحمتکشی چه درون مستطیل سبز و چه بیرون از آن است ......

سادیو مانه بازیکن تیم لیورپول ثابت کرده که مرد زحمت‌کشی چه درون مستطیل سبز و چه بیرون از آن است. در این ویدیو نگاهی داریم به کمک این بازیکن در نظافت سرویس بهداشتی مسجد محل.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال