کمک 10 میلیاری دولت به فدراسیون فوتبال

از قرار معلوم دولت مبلغ ده میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال کمک خواهد کرد تا تیم ملی بتواند برنامه ریزی بهتری برای صعود به جام جهانی داشته باشد ......

از قرار معلوم دولت مبلغ ده میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال کمک خواهد کرد تا تیم ملی بتواند برنامه ریزی بهتری برای صعود به جام جهانی داشته باشد ...

از قرار معلوم دولت مبلغ ده میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال کمک خواهد کرد تا تیم ملی بتواند برنامه ریزی بهتری برای صعود به جام جهانی داشته باشد.

به گزارش مدال به نقل از خبر ورزشی، هم چنین بودجه فدراسیون فوتبال از سوی وزارت ورزش و جوانان به 15 میلیارد تومان افزایش یافته است

مهدی تاج پیش تر گفته بود فوتبال ایران با 45 میلیارد تومان از سوی فدراسیون فوتبال اداره می شود.