کمک 2 میلیارد تومانی استاندار خراسان به پدیده

برای حل مشکلات مالی باشگاه پدیده، استانداری خراسان رضوی به این باشگاه کمک مالی انجام خواهد داد ......

برای حل مشکلات مالی باشگاه پدیده، استانداری خراسان رضوی به این باشگاه کمک مالی انجام خواهد داد.
در پی برگزاری جلسه برای رسیدگی به مشکلات باشگاه پدیده خراسان در نهایت مقرر شد استانداری خراسان‌رضوی به باشگاه پدیده کمک مالی انجام دهد.
از سوی علیرضا رشیدیان استاندار خراسان‌رضوی قرار است مبلغ 2 میلیارد تومان تا چند روز آینده به باشگاه پدیده پرداخت شود تا بخشی از مشکلات مالی این باشگاه مرتفع گردد.
پیش از این قرار بود کمک مالی از سوی شهرداری مشهد به باشگاه پدیده انجام شود، اما استانداری خراسان‌رضوی این پول را به حساب باشگاه پدیده واریز می‌کند.

تگ ها


شهر خودرو لیگ برتر خلیج فارس فوتبال