کمک 68 میلیارد تومانی وزارت به فدراسیون‌ها

ژاله فرامرزیان گفت: از ابتدای امسال تاکنون وزارت ورزش و جوانان ۶۸ میلیارد تومان در قالب کمک به برنامه های فدراسیون های ورزشی از جمله برای اماده سازی تیم ها و اردوهای تدارکاتی آن ها جهت بازی های آسیایی پرداخت کرده است ......

ژاله فرامرزیان گفت: از ابتدای امسال تاکنون وزارت ورزش و جوانان ۶۸ میلیارد تومان در قالب کمک به برنامه های فدراسیون های ورزشی از جمله برای اماده سازی تیم ها و اردوهای تدارکاتی آن ها جهت بازی های آسیایی پرداخت کرده است ...

ژاله فرامرزیان گفت: از ابتدای امسال تاکنون وزارت ورزش و جوانان ۶۸ میلیارد تومان در قالب کمک به برنامه های فدراسیون های ورزشی از جمله برای اماده سازی تیم ها و اردوهای تدارکاتی آن ها جهت بازی های آسیایی پرداخت کرده است.
ژاله فرامرزیان در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت : خوشبختانه با تدابیر وزیر ورزش و جوانان و برنامه های ریزی صورت گرفته توسط این معاونت و همراهی سایر بخش ها و مجموعه مدیریتی وزارتخانه  و حمایت های دولت محترم ، از ابتدای امسال تاکنون وزارت ورزش و جوانان ۶۸ میلیارد تومان در قالب کمک به برنامه‌های فدراسیون های ورزشی از جمله برای آماده سازی تیم ها و اردوهای تدارکاتی انها جهت بازیهای آسیایی پرداخت کرده است.
معاون مدیریت منابع و توسعه مدیریت ادامه داد : خدا را شکر در آستانه بازی‌های آسیایی در شرایط اطمینان بخشی به لحاظ مالی هستیم و ان‌شاءالله مطابق پیش بینی و قولی که به فدراسیون ها داده ام تا اول شهریور هم ۱۵ میلیارد تومان دیگر هم در قالب کمک های وزارت ورزش و جوانان به انها پرداخت می شود.
خانم فرامرزیان افزود : خوشبختانه با کمک دولت محترم و پیگیری ها دکتر سلطانی فر ، اولین پرداخت هیات های ورزشی از محل ۲۷ صدم درصد در همین هفته واریز خواهد شد
او گفت : پرداخت به هیات ها حدود پنج میلیارد خواهد بود و مبنای ما فهرست و معرفی هیات‌های از سوی فدراسیون های ورزشی است و سرعت عمل بیشتر در این مورد بستگی به هماهنگی فدراسیون‌ها با وزارتخانه دارد.