کمیته اخلاق چند دلال را نقره داغ کرد

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برای چند دلال، مربی، مدیرعامل و یک بازیکن محرومیت های سنگینی در نظر گرفته است ......

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برای چند دلال، مربی، مدیرعامل و یک بازیکن محرومیت های سنگینی در نظر گرفته است.
 کمیته اخلاق احکام جدیدی را صادر کرده است. در این احکام نام ۱۴ نفر به چشم می خورد که بدون ذکر تخلفاتشان، به محرومیت های یک تا سه ساله محکوم شده اند. بازیکن استیل آذین، مدیر فنی باشگاه راه آهن پایتخت، مربی تیم برق نوین و چند دلال در این لیست قرار دارند.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال