کنترل تمرینات سرعتی و تنفسی در تکواندو

همواره این سوال برای رزمی کاران عزیز مطرح است که تمرین چگونه باید انجام شود و اینکه این تمرینات از لحاظ زمانی وشدت کار چگونه باید صورت گیرد. آیا به مثابه (کارنیکو کردن از پر کردن است) هرچه بیشتر و هرچه شدیدتر باید به تمرین پرداخت؟...

به گزارش مدال و به نقل از ورزش سه، از سوی دیگر این سوال مطرح است که تمرین برای چیست؟ معمولا پاسخ آن است که تمرین برای آماده شدن بدن و ذهن ورزشکار لازم و ضروری است.

سوال اینجاست که آماده شدن چیست؟ همینکه با چشم و نظر سطحی بگوئیم فلان ورزشکار آماده است یا آماده نیست آیا درست است؟ ملاک آمادگی چیست؟

این پرسش ها به ما کمک می کنند که برخی تمرینات غیراصولی وغیر دقیق تشریح شود و بیشتر به مطالب مهمی همچون کنترل تمرین های سرعتی وتنفسی در ورزش تکواندو برسیم.در ابتدا به تعریفی ساده از تمرین ورزشی می پردازیم که عبارت است از تکرار حرکات بدنی با شدت وتعداد معین به نحوی که با اصول پیش بینی شده در سیستم انرژی بدن تطابق داشته وبا آگاهی قبلی انجام شود ونتیجه اصولی آن از قبل معلوم باشد.

یکی از نکات مهمی که در کنترل تمرینات تکواندو برای ورزشکاران عزیز باید مدنظر قرار داده شود، تمرینات افزایش سرعت اجرای تکنیک های مبارزه ای می باشد.

عامل سرعت وانفجار در حرکات پا وجه تمایز ورزش تکواندو از دیگر ورزشهای رزمی می باشد، در نتیجه یک تکواندو کار باید حساب ویژه ای برای افزایش سرعت بدنش باز کند.


عوامل مختلفی برای افزایش سرعت در اصطلاح چابکی بدن ورزشکار وجود دارد که از مهمترین آنها به طور مختصر عبارتند از :

۱- بدنسازی با برنامه ومستمر

۲- اجرای تکنیکهای مختلف


 سرعتی روی میت که در طول تمرینات  آماده سازی تکواندو کار باید به آن بیشتر بپردازد ،که البته میت زدنهای مبارزه ای خود به دو بخش میت زدن سرعتی درجا ومیت زدن جلو رونده تقسیم می شود.

میت زدن سرعتی درجا یکی از کاربردی ترین تمرینات سرعتی می باشد و به اینگونه اجرا میشود که برای مثال ضربه آپ دولیو چاگی مبارزه ای را بصورت چپ وراست وبه صورت متناوبی وبا سرعت  بالا در تعداد بالا تمرین کنید وبهتر است که در هر جلسه تمرین از خودتان رکوردگیری کنید بطوریکه در رکوردهایتان پیشرفت احساس شود که البته رکوردهایتان همان تعداد ضربات در یک دقیقه می باشد.

در مورد میت زدن جلو رونده همانند میت زدن در جا میباشد با این تفاوت که برای مثال طول سالن تمرین را در نظر بگیرید و آن را بصورت تکنیکهای متناوب چپ وراست سرعتی طی کنید.

کنترل تمرینات سرعتی و تنفسی در تکواندو

نکته مهم و حائز اهمیت در کنترل تمرین سرعتی میت زنی این است که در اجرای این تکنیک ها زمانیکه احساس خستگی می کنید بهیچوجه نبایستی تمرین را قطع کنید وبا اراده وآمادگی ذهنی بیشتری به تمرین ادامه دهید چون دقیقا همین کنترل در تمرین  باعث پیشرفت وارتقاء در اجرای سرعتی تکنیکهای شما خواهد شد.

در اجرای تکنیکهای سرعتی یکی از عوامل مهم وکلیدی دیگر تمرینات طناب زنی می باشد .

شما با طناب زدن های سرعتی مستمر هم چربی های اضافی پا وبدن را می سوزانید وهم قدرت پاها بالا خواهد رفت و به مراتب وقتی قدرت پاها بالا رود متعاقبا سرعت پاهایتان نیز بالا خواهد رفت. پس ورزشکاران عزیز بخصوص تکواندوکارهای عزیز برنامه تمرینی طناب زنی را بهتر است جدی بگیرند.

یکی از عوامل مهم دیگری که در کنترل تمرینات تکواندو برای ورزشکاران عزیز حائز اهمیت می باشد نقش بسیار مهم تنفس صحیح وتقویت ششها می باشد. اگر ضربه یک تکواندو کار فاقد کنترل تنفس باشد ضربه اش قدرت لازم را نخواهد داشت ودر نهایت مغلوب حریف خواهد شد.

اگر نگاهی به تمرینات سبکهای رزمی بیندازیم در تمامی آنها تکنیکهای کنترل تنفسی وجود داشته وخواهد داشت واز اهمیت بسیار زیادی برخورداراست. براستی چرا تنفس صحیح برای یک رزمی کار بسیار مهم است؟ اجازه دهید با مثالی ساده مطلب را روشن تر سازیم.

اگر شما از چیزی بترسید و یا نسبت به موضوعی خشمگین شوید اولین ریتم بدنی تان که تحت تاثیر قرار می گیرد واز تعادل خارج میشود ،تنفس شماست که این عامل در قدرت تصمیم گیری و اجرای تکنیک تاثیر منفی زیادی می گذارد. حالا اگر در این وضعیت بتوان نفسهای عمیق وشکمی انجام دهید یا به عبارتی نفسهایتان را کنترل کنید به سرعت آرام شده وانرژی جسمی وروحیتان تحلیل نخواهد رفت ودر اجرای تکنیک با مهارت بیشتری عمل خواهید کرد.

پس رزمی کاران عزیز اگر مایلید طی تمرینات ومبارزه زود خسته نشده وقدرت واستقامت زیادی داشته باشید تمرینات تنفسی را جدی وپیوسته انجام دهید.از طریق تمرینات صحیح کنترل تنفس،ابتدا ششها قوی می شوند ودر حین تمرینات طاقت فرسای رزمی که انرژی بدن رو به اتمام است این ششهای قوی هستند که تنفس را خود به خود کنترل کرده واجازه نمی دهند رزمی کار خسته و از ادامه فعالیت متوقف شد. بلکه با تنفسهای عمیق وکسب اکسیژن بیشتر به ورزشکار انرژی می بخشند.

بدین ترتیب اگر رزمی‌کاران عزیز مقوله بسیار مهم کنترل تمرینات سرعتی و تنفسی را جدی گرفته و به بهترین نحو رعایت کنند در مبارزات و نتیجه بدست آمده آنها در مسابقات ورزشی تبلور پیدا می‌کند و باعث پیشرفت و در پایان به موفقیت رزمی‌کار می‌انجامد.

بیشتر بخوانید:

ساعی: تا حکم تایید نشود، کسی را زندان نمی برند!

پولادگر: قول می دهم بچه ها در المپیک کم نگذارند

 

 

تگ ها


تکواندو تکواندو