کنترل توپ استادانه در وسط رودخانه!

......

فری استایل باز نروژی توپی که از فاصله دور به سمتش سانتر شده را با استادی تمام و آن هم در وسط رودخانه مهار می کند!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال