کنفرانس خبری برانکو و سیدجلال حسینی پیش از بازی با الهلال

صحبت های برانکو و سیدجلال حسینی را در کنفرانس خبری پیش از بازی با الهلال تماشا می کنیم ......

 صحبت های  برانکو و سیدجلال حسینی را در کنفرانس خبری  پیش از بازی با الهلال تماشا می کنیم.

 

تگ ها


پرسپولیس AFC Champions League فوتبال