کنفرانس خبری مهاجری پس از پیروزی پدیده مقابل سپاهان

در این ویدئو کنفرانس خبری سرمربی تیم پدیده خراسان پس از پیروزی پر گل 4 بر 0 تیمش مقابل سپاهان را تماشا می کنیم ......

در این ویدئو کنفرانس خبری سرمربی تیم پدیده خراسان پس از پیروزی پر گل 4 بر 0 تیمش مقابل سپاهان را تماشا می کنیم. 

تگ ها


شهر خودرو لیگ برتر خلیج فارس فوتبال