کنفرانس خبری پیش از بازی پرسپولیس - سیاه جامگان

دیدار دو تیم پرسپولیس و سیاه جامگان در هفته چهارم لیگ برتر روز چهارشنبه برگزار خواهد شد ......

دیدار دو تیم  پرسپولیس و سیاه جامگان در هفته چهارم لیگ برتر روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. مربیان دو تیم ، جلسه نشست خبری پیش از بازی را برگزار کردند.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال