کوتینیو: درنیمه دوم همه چیز از دست دادیم

فیلیپه کوتینیو، ستاره لیورپول پس از تساوی 3-3 مقابل سویا مدعی شد که او و هم تیمی هایش باید از این نتیجه درس بگیرد ......

فیلیپه کوتینیو، ستاره لیورپول پس از تساوی 3-3 مقابل سویا مدعی شد که او و هم تیمی هایش باید از این نتیجه درس بگیرد.
 شاگردان یورگن کلوپ با نتیجه 3-0 در نیمه اول از سویا پیش بودند ولی در نیمه دوم سه گل دریافت کرده و با تساوی کار را به پایان رساندند. حال کوتینیو مدعی شد که او و هم تیمی هایش باید از این نتیجه درس بگیرند.
 او گفت:" نتیجه خوبی کسب نکردیم، حسی مشابه حس شکست به من دست داد. نیمه اول عالی بودیم؛ سپس در نیمه دوم همه چیز از دستمان در رفت. حالا همه ناراحت هستیم. باید تمام طول بازی آماده باشیم، 100 درصد آماده. فکر می کنم در نیمه دوم هم باید رویکردی مثل نیمه اول می داشتیم. فکر می کنم بازیکنان کمی افت کردند و فکر می کردیم که با برتری 3-0 دیگر کار تمام شده است. گاهی در فوتبال چنین اتفاقاتی رخ می دهد."

تگ ها


اخبار روز فیلیپه کوتینیو UEFA Champions League فوتبال