کولاروف یا گلاروف؟ / منتخب ضربات ایستگاهی بهترین کاشته‌زن سری‌آ /ویدیو

شاید باورکردنی نباشد اما بهترین زننده ضربات ایستگاهی از سال گذشته تا امروز در ایتالیا الکساندر کولارف است...

ویدیویی مشاهده کنید از الکساندر کولاروف که از سال گذشته توانسته ۷ گل از روی ضربات ایستگاهی به ثمر برساند و تنها مسی از او آمار بهتری دارد.

بیشتر ببینید:

به مناسبت تولد کولاروف؛ صورت سنگی صرب/ ویدیو

 

تگ ها


ویدیو ویدئو گل‌های برتر گل‌های زیبا ضربه ایستگاهی الکساندر کلاروف رم سری آ