کولیبالی: ساری دیوانه است! / او اجازه نداد برای تولد پسرم بروم

مدافع ناپولی به انتقاد از مربی سابقش پرداخت....

کالیدو کولیبالی، مدافع ناپولی در نوشته تازه اش در سایت Player Tribune از سخت‌گیری عجیب مائوریتسیو ساری صحبت کرده است. همسرم صبح به کلینیک رفته بود، ناپولی هم شب باید در خانه مقابل ساسولو بازی می‌کرد. در جلسه آنالیز ویدیویی بازی بودیم که همسرم مدام با من تماس می‌گرفت، معمولاً تلفنم را خاموش می‌کنم، اما در آن جلسه، استرس وضعیت همسرم را داشتم و تلفنم مدام در حال ویبره بود. پنج یا شش بار تماس گرفت، ساری آن زمان مربی ناپولی بود، تلفن را جواب ندادم و منتظر ماندم جلسه تمام شود، وقتی بیرون رفتم با همسرم تماس گرفتم، او گفت باید کنارش باشم، فرزندمان به زودی متولد می‌شود. به پیش ساری برگشتم و گفتم که فرزندم دارد به دنیا می‌آید و باید پیش او باشم. ساری گفت: نه، نه، به تو نیاز دارم امشب. نمی‌توانی بروی به نقل از طرفداری کولیبالی ادامه داد: به ساری گفتم این اولین فرزندم است، هرکاری می‌خواهید بکنید، جریمه ام کنید، تعلیقم کنید، باید بروم. ساری مضطرب بود و پشت سرهم سیگار می‌کشید، در نهایت گفت می‌توانی بروی، ولی باید قبل از بازی برگردی. با عجله به کلینیک رفتم، تا وقتی پدر نشده اید، نمی‌دانید آن لحظه چه احساسی به شما دست می‌دهد، خوشبختانه به موقع رسیدم و ساعت 1:30 ظهر، پسرم به دنیا آمد. این بهترین روز زندگی من بود. ساعت 4 ظهر ساری با من تماس گرفت، باورم نمی‌شد این مرد دیوانه است، باید موقعیت من را درک کند، همین ها را مؤدبانه به او گفتم، ولی واقعاً او دیوانه بود. پس از اصرار ساری، تصمیم گرفتم که هم تیمی هایم را رها نکنم و به استادیوم رفتم. ساری آمد و ترکیب را روی دیوار چسباند، هرچه نگاه کردم نام خودم را در آن ندیدم! مدافع ناپولی از مشاجره با ساری می‌گوید: آقا(ساری)، با من شوخی می‌کنی؟ ساری: نه، این تصمیم من است کولیبالی: همسرم، پسرم، ولی تو به من گفتی که امشب به تو نیاز دارم. ساری: درسته، روی نیمکت بهت نیاز داریم. در آن لحظه می‌خواستم گریه کنم، ولی الان به آن اتفاقات می‌خندم

تگ ها


مائوریتسیو ساری کالیدو کولیبالی ناپولی سری آ فوتبال