کیانوش رستمی،در صدر وزن فهرست اولیه المپیک

پس از برگزاری کنگره فنی، فهرست اولیه رقابت های وزنه برداری المپیک 2016 ریو اعلام شد ......

پس از برگزاری کنگره فنی، فهرست اولیه رقابت های وزنه برداری المپیک 2016 ریو اعلام شد.

کیانوش رستمی، سهراب مرادی و بهداد سلیمی در صدر وزن خود قرار گرفتند.

مسابقات وزنه برداری بازی های المپیک 2016 ریو باشرکت 260 وزنه بردار از 94 کشور از 17 مرداد آغاز می شود.

156 وزنه بردار مرد و 104 وزنه بردار زن در 11 روز با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

با توجه به رکوردهای ورودی فقط کیانوش رستمی، سهراب مرادی و بهداد سلیمی در جمع 3 وزنه بردار برتر وزن خود جای دارند. علی هاشمی و محمدرضا براری هم در جایگاه هشتم اوزان خود قرار دارند.

هفتمین روز (23 مرداد) کیانوش رستمی در دسته 85کیلوگرم به روی تخته می رود.کیانوش رستمی (ایران) بارکورد ورودی390 در گروه Aقرار دارد.

تگ ها


اخبار ویژه المپیک