کیانیان ؛ زنان هم باید به ورزشگاه بیایند

بازیگر مطرح سینما به خبرنگار خبرورزشی گفت: زنان نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند و حق دارند که به ورزشگاه ها بیایند ......

بازیگر مطرح سینما به خبرنگار خبرورزشی گفت: زنان نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند و حق دارند که به ورزشگاه ها بیایند.

رضا کیانیان درباره نقش افرادی امثال او جهت کمک به حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت: این یک قصه دیگری است و همانند سایر کشورهای جهان حضور زنان در ورزشگاه چیز طبیعی است. کسی که می گوید بانوان نباید به ورزشگاه بروندغیر طبیعی است. بنابراین من که طبیعی حرف می زنم چرا باید از خودم دفاع کنم.

کیانیان درباره این که طرفدار استقلال یا پرسپولیس است گفت: من تیم ملی را دوست دارم. من طرفدار پاس بودم که پاشیده شد، زیرا هر بازیکن حسابی از این تیم به دست می آمد.

 

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال