کیفور شدن «پوچتینو» در هنگ کنگ!

مربی موفق تاتنهام که به هنگ کنگ رفته بوده از استقبال فوق العاده هوادارنش به وجد آمد و شروع به فیلمبرداری از آن ها کرد ......

مربی موفق تاتنهام که به هنگ کنگ رفته بوده از استقبال فوق العاده هوادارنش به وجد آمد و شروع به فیلمبرداری از آن ها کرد.