کیلین امباپه؛ استاد دریبل (2018)

منتخبی از شگفتانگیزترین و زیباترین حرکات تکنیکی کیلین امباپه در مستطیل سبز را تقدیم علاقه‎مندان این بازیکن خوشتکنیک فرانسوی میکنیم ......

منتخبی از شگفت‌انگیزترین و زیباترین حرکات تکنیکی کیلین امباپه در مستطیل سبز را تقدیم علاقه‎مندان این بازیکن خوش‌تکنیک فرانسوی می‌کنیم.

تگ ها


کیلیان امباپه پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال