کیلین امباپه؛ سلطان آینده دنیای فوتبال (دوبله)

کیلین امباپه ستاره جوان و آیندهدار پاری سن ژرمن و تیم ملی فرانسه با عملکرد خوب خود باعث شگفتی و تمجید بزرگان فوتبال و طرفداران در سراسر جهان شده است ......

کیلین امباپه ستاره جوان و آینده‌دار پاری سن ژرمن و تیم ملی فرانسه با عملکرد خوب خود باعث شگفتی و تمجید بزرگان فوتبال و طرفداران در سراسر جهان شده است. در این ویدیو به بررسی افتخارات و عملکرد این ستاره آینده‌دار فوتیال می پردازیم که شما را به تماشای آن دعوت می‌نماییم.

تگ ها


پیشنهاد مدال ویدئو کیلیان امباپه پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال