کی‌روش، مدیررسانه‌ای جدید تیم‌ملی را معرفی کرد

مدیررسانهای جدیدی تیمملی فوتبال معرفی شد. به گزارش مدال، با اعلام کارلوس ......

مدیررسانه‌ای جدیدی تیم‌ملی فوتبال معرفی شد.

به گزارش مدال، با اعلام کارلوس کی‌روش، امیرحسین حسینی، به عنوان مدیررسانه‌ای جدید تیم‌ملی فوتبال انتخاب شد. پیش از او محسن معتمدکیا در این سمت حضور داشت که به خاطر مسائل شخصی نتوانست با تیم‌ملی ادامه همکاری دهد.

حسینی پیش از این مدتی مدیر روابط‌عمومی فدراسیون فوتبال بود.

تگ ها


فوتبال