کی‌روش ، گزینه سرمربیگری کامرون شد!

FECAFOOT اعلام کرده است که کارلوس کی روش (سرمربی تیم ملی ایران)، آلن ژیرس (سرمربی سابق گابون، مالی و سنگال)، آنتوان هی (سرمربی سابق رواندا، کنیا و لیبری)، جان توشاک (سرمربی اسبق رئال مادرید) و فیلیپه تروسیه اصلی ترین گزینه هدایت کامرون هستند که شانس تروسیه فرانسوی از دیگر گزینه ها بیشتر است ......

 FECAFOOT اعلام کرده است که کارلوس کی روش (سرمربی تیم ملی ایران)، آلن ژیرس (سرمربی سابق گابون، مالی و سنگال)، آنتوان هی (سرمربی سابق رواندا، کنیا و لیبری)، جان توشاک (سرمربی اسبق رئال مادرید) و فیلیپه تروسیه اصلی ترین گزینه هدایت کامرون هستند که شانس تروسیه فرانسوی از دیگر گزینه ها بیشتر است.
به گفته وبسایت FECAFOOT اخیرا تعدادی از نمایندگان وزارت ورزش کامرون مذاکرات را با این پنج نفر آغاز کرده اند هر چند که احتمالا تروسیه فرانسوی هدایت این تیم که از جام جهانی بازمانده را به عهده خواهد گرفت.

تگ ها


ایران فوتبال