گرانقیمت ترین خرید تاریخ السد

کریم باقری در سال ۱۳۸۰ پس از بازگشت از چارلتون انگلیس به السد قطر پیوست....

کریم باقری در سال ۱۳۸۰ پس از بازگشت از چارلتون انگلیس به السد قطر پیوست.

به گزارش مدال، این انتقال در آن مقطع به عنوان گران ترین خرید تاریخ باشگاه السد ثبت شد.
کریم باقری در آن فصل  با ثبت ۵ گل در ۱۱ بازی باتوجه به پست تخصصی اش یک آمار ممتاز را بجا گذاشت.
باقری فصل بعد در السد نماند و به پرسپولیس بازگشت. پیروانی و کعبی هم سابقه بازی در السد را داشتند و دهه شصت هم درخشان در این تیم حضور داشت.