گرانقیمت ترین نقل و انتقالات لیگ‌های معتبر جهان

بررسی گران قیمت ترین نقل و انتقالات جهان نشان می دهد کیلیان امباپه گرانترین نقل و انتقال بوده است ......

بررسی گران قیمت ترین نقل و انتقالات جهان نشان می دهد کیلیان امباپه گرانترین نقل و انتقال بوده است.
به گزارش خبرنگار مدال، در نقل و انتقالات تابستانی امباپه با رقم 135 میلیون یورو گرانترین نقل و انتقال را به خودش اختصاص داده است.
پس از او کریس رونالدو با رقم 117 میلیون یورو در رتبه دوم گرانترین نقل و انتقال قرار دارد. 
کاپا آریزابالاگا سومین رتبه را با رقم 80 میلیون یورو دارد و پس از او توماس لمار با 70 میلیون یورو قرار گرفته است. 
پنجمین نقل و انتقال گران جهان هم به عبدو دیالو با رقم 28 میلیون یورو اختصاص یافته است.

تگ ها


اخبار روز فوتبال