گران قیمت ترین بازیکنان فوتبال در سنین مختلف

در نقل و انتقالات فوتبال در دنیا رقم های نجومی جابجا میشود و این ورزش تبدیل به یک تجارت جهانی شده است ......

در نقل و انتقالات فوتبال در دنیا رقم های نجومی جابجا میشود و این ورزش تبدیل به یک تجارت جهانی شده است. در قسمت اول این ویدیو گرانترین بازیکنان فوتبال در سنین مختلف را مشاهده خواهید کرد.

تگ ها


فوتبال