گران قیمت ترین دیوار دفاعی در تاریخ فوتبال!

هیچ کس آن تیم تاریخی رئال مادرید را از یاد نمی برد. شاید لغت کهکشانی ها را بتوان در آن تی ......

هیچ کس آن تیم تاریخی رئال مادرید را از یاد نمی برد. شاید لغت کهکشانی ها را بتوان در آن تیم تاریخی معنی کرد. بازیکنانی همچون فیگو، بکهام، رونالدو، زیدان، روبرتو کارلوس در آن تیم تاریخی حضور داشتند. تیم حریف قبل از ضربه کاشته خود، تنها با دیدن این دیوار دفاعی خود را از قبل بازنده می دانست.