گرد و خاک مانع از برگزاری دیدار فولاد-پیکان شد

با تصمیم سازمان لیگ بازی پیکان برابر فولاد در هفته بیستم لیگ برتر لغو شد ......

 با تصمیم سازمان لیگ بازی پیکان برابر فولاد در هفته بیستم لیگ برتر لغو شد.
این بازی به دلیل آلودگی و گرد و خاگ هوای هواز به زمان دیگری موکول شده است.

تگ ها


اخبار روز فولاد خوزستان لیگ برتر خلیج فارس فوتبال