گرشاسبی در گفتگو با خبر شبکه سه: سه نفر طلبکار مانده و درصددیم تا شنبه مشکل را حل کنیم

گرشاسبی در گفتگو با خبر شبکه سه: سه نفر طلبکار مانده و درصددیم تا شنبه مشکل را حل کنیم ......

گرشاسبی در گفتگو با خبر شبکه سه:  سه نفر طلبکار مانده و درصددیم تا شنبه مشکل را حل کنیم.

این سه نفر دایی، همامی و آرام طبع هستند
منتظریم در برنامه ویژه ای سوپرجام تحویل شود

تگ ها


پرسپولیس فوتبال