گرم کردن بازیکنان دو تیم استقلال و العین/ ویدیو

بازیکنان دو تیم استقلال و العین وارد زمین چمن شدند و به گرم کردن پرداختند....

بخشی از گرم کردن بازیکنان دو تیم استقلال و العین را تماشا می کنید.