گرم کردن بازیکنان دو تیم استقلال و سایپا/ ویدیو

......

بازیکنان دو تیم استقلال و سایپا وارد زمین شدند و به گرم کردن پرداختند.