گرم کردن بازیکنان دو تیم استقلال و ماشین سازی/ ویدیو

در آستانه آغاز بازی، بازیکنان دو تیم استقلال و ماشین سازی وارد زمین چمن شدند و به گرم کردن مشغول شدند....

دیدار دو تیم استقلال و ماشین سازی تا ساعتی دیگر آغاز خواهد شد.