گرم کردن بازیکنان دو تیم ایران و ژاپن

ملی پوشان کشورمان پیش از دیدار با ژاپن وارد زمین شدند و به گرم کردن و تمرین پرداختند....

ویدئوی گرم کردن ملی پوشان پیش از دیدار با ژاپن را تماشا می کنید.