گرم کردن بازیکنان دو تیم پدیده و ماشین سازی/ ویدیو

بازیکنان دو تیم پدیده و ماشین سازی تبریز پیش از آغاز بازی وارد زمین شدند و به گرم کردن پرداختند....

بخشی از گرم کردن بازیکنان دو تیم پدیده و ماشین سازی را پیش از اغاز بازی تماشا می کنید.