گرم کردن بازیکنان رئال مادرید و بارسلونا قبل از آغاز بازی

بازیکنان رئال مادرید و بارسلونا قبل از آغاز الکلاسیکو وارد زمین شدند و به گرم کردن پرداختند....

گرم کردن بازیکنان رئال مادرید و بارسلونا را تماشا می کنید.