گرم کردن بازیکنان صنعت نفت آبادان پیش از دیدار با پرسپولیس/ ویدیو

بازیکنان صنعت نفت آبادان پیش از دیدار با پرسپولیس وارد زمین شدند و به گرم کردن مشغول شدند....

ویدیوی گرم کردن بازیکنان نعت نفت را تماشا می کنید.