گرم کردن بازیکنان ماشین سازی پیش از دیدار با فولاد/ ویدیو

بازیکنان ماشین سازی پیش از دیدار با فولاد وارد زمین شدند و به گرم کردن پرداختند....

ویدیوی گرم کردن بازیکنان ماشین سازی را تماشا می کنید.