گرم کردن دو تیم پرسپولیس و سایپا پیش از آغاز بازی/ ویدیو

بازیکنان دو تیم پرسپولیس و سایپا در فاصله ۳۰ دقیقه تا شروع بازی مشغول گرم کردن شدند....

گرم کردن دو تیم پرسپولیس و سایپا پیش از آغاز بازی را تماشا می کنید.