گرندپری برزیل: خلاصه دور اول تمرینی

دور اول تمرینی گرندپری برزیل برگزار شد و لوئیس همیلتون توانست بالاتر از رقبا به مقام قهرمانی برسد ......

دور اول تمرینی گرندپری برزیل برگزار شد و لوئیس همیلتون توانست بالاتر از  رقبا به مقام قهرمانی برسد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس